Známková území > Seznam dle FAZZ > Mezinárodní organizace

SEZNAM ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ PODLE FAZZ - MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

(stav podle posledního českého vydání z roku 1986)

kód
FAZZ
Název kód
FAZZ
Název
767.Evropská rada774.Organizace spojených národů
768.Evropský úřad Organizace spojených národů775.Společnost národů
769.Mezinárodní organizace pro uprchlíky776.Světová organizace pro duševní vlastnictví
770.Mezinárodní soudní dvůr777.Světová organizace pro meteorologii
771.Mezinárodní úřad práce778.Světová poštovní unie
772.Mezinárodní úřad pro telekomunikace779.Světová zdravotnická organizace
773.Mezinárodní úřad pro výchovu780.Unesco

 

EVROPA  -  ASIE  -  AFRIKA  -  AMERIKA  -  AUSTRÁLIE A OCEÁNIE  -  ANTARKTIS  -  POŠTOVNÍ OBLASTI  -  MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

 

 

OSN
Vydání OSN pro úřad v Ženevě

 

 

Upravený a aktualizovaný seznam známkových území GEOPHILA je k dispozici pochopitelně pouze za dosud zpracované oblasti.

 

Aktualizováno 13.09.2004

 

nahoru