Známková území > Seznam dle GEOPHILA > Mezinárodní organizace

SEZNAM ZÁKLADNÍCH ZNÁMKOVÝCH ÚZEMÍ PODLE GEOPHILA - MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

 

Známková území Mezinárodních organizací jsou ve filatelistickém atlase GEOPHILA číslována podle oblastí:

71 - Mezinárodní vládní organizace
72 - Mezinárodní vládní organizace se zvláštním posláním
73 - Suverénní organizace s mezinárodní působností
74 - Mírové operace OSN

 

Abecední seznam základních známkových území Mezinárodních organizací:

kód
Geophila
Název
71-030 Evropský úřad Společnosti národů
72-060 Mezinárodní organizace pro uprchlíky
72-040 Mezinárodní soudní dvůr
72-090 Mezinárodní telekomunikační unie
72-010 Mezinárodní úřad práce
72-030 Mezinárodní řad pro výchovu
72-100 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
71-020 Organizace spojených národů
71-040 Rada Evropy
71-010 Společnost národů
72-020 Stálý mezinárodní soudní dvůr
73-010 Suverénní řád Maltézských rytířů
72-070 Světová meteorologická organizace
72-050 Světová organizace pro duševní vlastnictví
72-080 Světová poštovní unie
72-110 Světová zdravotnická organizace

 

EVROPA  -  ASIE  -  AFRIKA  -  AMERIKA  -  AUSTRÁLIE A OCEÁNIE  -  ANTARKTIDA A ARKTIDA  -  MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

 

 

Mezinár.org.pro uprchlíky (1950)
Mezinárodní organizace pro uprchlíky (1950)

 

 

Podrobnější informace o jednotlivých známkových územích, jejich poštovně historickém vývoji a lokálních vydáních jsou uvedeny ve Filatelistických atlasech vydaných sdružením GEOPHILA.

 

 

Aktualizováno 24.04.2008

 

nahoru