Známková území > Čína

PŘEHLED ZNÁMKOVÝCH ÚZEMÍ V ČÍNĚ

I začínající sběratelé známkových zemí vědí, že poštovní historie Číny nezahrnuje jen jediné známkové území. Následující přehled ukazuje, co všechno z tohoto teritoria by mohl mít důsledný geografilatelista ve své sbírce. Přehled byl zpracován zejména s využitím publikací:

 • Catalog of the Chinese Liberation Area Stamps (M.Mizuhara, vyd. Japan Philatelic Society 1988 - dále "JPS"),
 • Colour-illustrated Stamp Catalogue of China (1878-1949) (Shiu-Hon Chan, vyd. Philatelic Publications Limited 2000 - dále "CH"),
 • Michel Katalog, Band 9 - Mittel und Ostasien (vyd. Schwaneberger Verlag Gmbh. 1999 - dále "MI"),
 • Pohled na známkové země na území Číny (J. Zemlov, publikováno ve Zpravodaji Geografilatelie č. 26-28 v letech 1998-1999 - dále "JZ"),
 • Stanley Gibbons Stamp Catalogue, Part 17 - China, 6th edition (vyd. Stanley Gibbons Ltd. 1998 - dále "SG"),
 • Stamps of the World - 120 Years of Stamps in China (vyd. Sichuan Dongfu Corporation 1998 - dále "SDC"),
 • The Local Overprinted Stamps of Manchuria 1945-7, volume 1-4 (Allen D. Kerr, vyd. J.Millard Williams 1976 - dále "Kerr"),
 • Yang´s Postage Stamps Catalogue of the People´s Republic China - Part 1: Liberated Areas (vyd. 1998 - dále "YA")

  Názvy známkových území jsou uvedeny vesměs v angličtině, u tzv. osvobozených území (viz níže C.2 a C.3) ve fonetické transkripci - pinyinu. Letopočty v závorkách značí začátek a konec emisní činnosti.

   

  R dopis ze Shanghai do Liberce<br>trojkombinace frankatury
  R dopis ze Shanghai do Liberce
  trojkomkombinace frankatury

   

  A. ČÍNSKÉ CÍSAŘSTVÍ

 • Pošta imperiálního celního úřadu (1878-1894)
 • Formosa - čínská provincie (1886-1895)
 • Formosa - republika černé vlajky (1895)
 • Čínská imperiální pošta (1897-1912)
 • Provizorní vydání pro Foochow (diagonálně půlená CIP známka s přetiskem, 1903).
  V období 1900-1912 se dále používaly půlené CIP známky bez přetisku ve městech Chungking, Shasi, Tientsin, Chefoo, Shanghai, Kweifu, Changsha, Newchwang, Hsing An Fu a Yi Cheng. Použití půlených známek nebylo úředně autorizováno.
 • Čínská pošta v Tibetu (1911)

   

  B. ČÍNSKÁ REPUBLIKA POD VLÁDOU KUOMINTANGU

  B.1. ČÍNSKÁ REPUBLIKA

 • Provizorní "Neutrální" vydání pro Foochow (1912)
 • Provizorní "Neutrální" vydání pro Hankow, Nanking a Changsha (1912)
 • Provizorní vydání v Yili (Kuldja) (1912)
 • Čínská republika (1912-1949)
 • Lokální vydání Paotzuku (1923).
 • Vydání pro provincie Chihli (nyní Hopeh) a Shantung (území pod kontrolou maršála Chang Tso-lina, 1928). Územní omezení platnosti těchto známek výslovně uvádí SG (kat.č.372-375), podle CH do uvedeného území patřila navíc provincie Fengtien (Liaoning).
 • Provizorní vydání pro provincii Honan (1945). Uvádí SG (kat.č.781-783), MI (kat.č.660-662) i CH (kat.č.883-891).
 • Provizorní vydání pro Kiaotung (1945). Uvádí CH (kat.č.892-896), jako neautorizované vydání.
 • Provizorní vydání pro Chengchow (1945). Uvádí CH (kat.č.981).
 • Lokální vydání Botsing (1946).
 • Provizorní vydání pro Kwangsi (1948). Uvádí SG (kat.č.1048) a CH (kat.č.980).
 • Revalvační přetisky pro Foochow (1948-1949). Výslovně uvádí SG (kat.č.1112-1114, 1117, 1118).
 • Revalvační přetisky pro Chengtu (1948). Výslovně uvádí SG (kat.č.1073, 1077).
 • Revalvační přetisk pro Kiangsu (1948). Výslovně uvádí SG (kat.č.1072).
 • Revalvační přetisk pro Západní Szechwan (1948). Výslovně uvádí MI (kat.č.889).
  Územní omezení platnosti u revalvačních přetisků CH neuvádí.

  B.2. LOKÁLNÍ VYDÁNÍ V DOBĚ VZNIKU REPUBLIKY

  U přetiskového vydání čínské republiky z roku 1912 existuje řada lokálních přetisků, které sice nebyly úředně autorizovány, ale byly poštovně použity.

  B.3. ANTIBANDITSKÉ PŘETISKY

  Na dolarových hodnotách pozdějších vydání známek čínské republiky se vyskytují ruční nebo strojové přetisky se jmény měst nebo oblastí sloužící k zabránění krádežím a spekulacím se známkami mezi provinciemi, když v nich došlo k diferencím v hodnotě měny (tzv. anti-banditské přetisky).

  B.4. REPUBLIKOVÉ VYDÁNÍ PRO PROVINCIE

 • Sinkiang (1915-1945)
 • Kwangsi (1923). Uvádí CH (kat.č.KS1-KS5) a SDC.
 • Kweichow (1923). Uvádí CH (kat.č.KC1-KC5) a SDC.
 • Yunnan (1926-1934)
 • Kirin a Heilungkiang (1927-1929)
 • Szechwan (1933-1934)
 • Taiwan (1945-1949)
 • Severovýchodní provincie (1946-1948)

  B.5. LOKÁLNÍ VYDÁNÍ Z OBDOBÍ VÁLKY PROTI JAPONSKU

 • Provinční přetisky pro Východní Szechwan (1940-1943)
 • Provinční přetisky pro Hunan (1940-1943)
 • Provinční přetisky pro Chekiang (1940-1943)
 • Provinční přetisky pro Kansu (1940-1943)
 • Provinční přetisky pro Kiangsi (1940-1943)
 • Provinční přetisky pro Kiangsu (Shanghai) (1940)
 • Provinční přetisky pro Fukien (1941-1943)
 • Provinční přetisky pro Szechwan (1941)
 • Provinční přetisky pro Anhwei (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Honan (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Hunan-Kwangtung (1942)
 • Provinční přetisky pro Hupeh (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Kwangsi (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Kwangtung (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Kweichow (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Shensi (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Západní Szechwan (1943)
 • Provinční přetisky pro Yunnan (1942-1943)
 • Provinční přetisky pro Fukien-Chekiang (1943)
 • Provinční přetisky pro Chungking (1943)
 • Vojenská polní pošta - generální vydání (Chungking) (1942-1944)
 • Vojenská polní pošta v provincii Hunan (1942?)
 • Vojenská polní pošta v provincii Hupeh (1942-1943?)
 • Vojenská polní pošta v provincii Chekiang (1942)
 • Vojenská polní pošta v provincii Kwantung (1942)
 • Vojenská polní pošta v provincii Kwangsi (1943)
 • Vojenská polní pošta v provincii Kiangsi (1944)
 • Vojenská polní pošta (1945)

  B.6. LOKÁLNÍ VYDÁNÍ V OSVOBOZENÝCH SEVEROVÝCHODNÍCH PROVINCIÍCH

  Na území severovýchodních provincií osvobozených na konci druhé světové války od japonců jsou evidována lokální přetisková vydání (vesměs na mandžuských známkách) pro celkem cca 270 různých lokalit. Tato vydání vznikla v letech 1945 - 1947 za poštovně velmi složitých poměrů. Některá z nich, pocházející od prokomunistických úřadů, jsou uvedena pod tzv. osvobozenými územími (viz níže C.3).

  B.7.  LOKÁLNÍ VYDÁNÍ NA OSVOBOZENÉM TAIWANU

  Lokální vydání Taiwan po japonské kapitulaci z důvodu odlišné měny na ostrově (1945).

  B.8. PROVINČNÍ VYDÁNÍ PRO PROVINCIE V DOBĚ KOLAPSU CENTRÁLNÍ VLÁDY

 • East Szechwan (1949). Uvádí SG (kat.č.1360-1369), MI (kat.č.1062-1071) i CH (kat.č.S34-S43).
 • Fukien (1949). Uvádí CH (kat.č.S44-S55).
 • Hunan (1949). Uvádí CH (kat.č.S56-S63, SP1-SP7).
 • Hupeh (1949). Uvádí CH (kat.č.S64-S67).
 • Kansu, Ninghsia a Tsinghai (1949). Uvádí CH (kat.č.S68-S69).
 • Kiangsi (1949). Uvádí CH (kat.č.S70-S76).
 • Kwangsi (1949). Uvádí CH (kat.č.S77-S88, SP8-SP17).
 • Kwangtung (1949). Další vydání pro tuto provincii. Uvádí CH (kat.č.S89-S100).
 • Shensi (1949). Uvádí CH (kat.č.S101-S106).
 • Sinkiang (1949). Uvádí CH (kat.č.S107-S112).
 • West Szechwan (1949). Uvádí CH (kat.č.S113-S140, SR1-SR8, SA1-SA7, SP18).
 • Yunnan (1949). Uvádí CH (kat.č.S141-S151).

  B.9. LOKÁLNÍ VYDÁNÍ V DOBĚ KOLAPSU CENTRÁLNÍ VLÁDY

 • Lokální vydání pro Amoy (1949). Uvádí CH (kat.č.S152).
 • Lokální vydání pro Kansu (1949). Uvádí CH (kat.č.S152A).
 • Lokální vydání pro Tsai Kia Po (Caijiapo) (1949). Uvádí CH (kat.č.S153-S156).
 • Lokální vydání pro Watlam (1949). Uvádí CH (kat.č.S157-S162).
 • Lokální vydání pro Foochow (1949). Uvádí CH (kat.č.S163-S196).
 • Lokální vydání pro Ting Hai (1949). Uvádí CH (kat.č.S197-S198).
 • Lokální vydání pro Tsing Tao (1949). Uvádí CH (kat.č.S199-S202).
 • Provizorní vydání pro Fu Shek (diagonálně půlená známka Fukien s přetiskem znaku "Fu" v čínštině, 1949). Uvádí CH (kat.č.S205). V provincii Fukien se dále používaly půlené známky Fukien bez dalšího přetisku ve městech Kintsing a Pu Tien.

  B.10. KONTROLNÍ PŘETISKY V DOBĚ KOLAPSU CENTRÁLNÍ VLÁDY

  Obdobný charakter jako antibanditské přetisky (viz B.3) mají i další přetisky na čínských známkách pocházející z roku 1949. Katalog Chan eviduje tyto přetisky pro celkem 74 poštovních úřadů, nepočítaje v to dalších 12 přetisků - bogusů.

   

  C.  KOMUNISTICKÁ ČÍNA

  C.1.  ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

 • Čínská lidová republika (1949-dosud)
  I zde si specialisté přijdou na své. Lokální poštovní autority vydávaly v 80. a 90.letech 20.století vlastní příplatkové známky či nálepky, které se obvykle po krátkou dobu skutečně používaly, i když nebyly schváleny Ministerstvem pošt.
 • Zvláštní administrativní zóna Hong Kong (1997-dosud)
 • Zvláštní administrativní zóna Macao (1999-dosud)

  C.2.  VYDÁNÍ Z OBDOBÍ DRUHÉ OBČANSKÉ VÁLKY

  C.2.1.  Čínská rudá pošta

 • Vydání rudé pošty Jihozápadní Jiangxi (1930)
 • Vydání rudé pošty Západní Fujian (1930)
 • Vydání rudé pošty Severovýchodní Jiangxi (1930)
 • Vydání rudé pošty Jiangxi (1931)
 • Vydání rudé pošty Fujian-Zhejian-Jiangxi (1931). Uvádějí pouze JPS a YA.
 • Vydání rudé pošty Západní Hunan-Hubei (1931)
 • Vydání rudé pošty Hunan-Jiangxi (1932)

  C.2.2.  Čínská sovětská pošta

 • Vydání generálního ředitelství sovětské pošty (1932)
 • Vydání sovětské pošty Hunan-Jiangxi (1932). Samostatně uvádějí pouze SDC a JPS, ostatní uvádějí společně s předchozím vydáním sovětské pošty.
 • Vydání poštovní správy Fujian-Zhejian-Jiangxi (1932)
 • Vydání čínské sovětské severozápadní poštovní správy (1935-1936)

  C.3.  VYDÁNÍ Z OBDOBÍ ODPORU PROTI JAPONSKÉ AGRESI A OBDOBÍ TŘETÍ OBČANSKÉ VÁLKY

  C.3.1.  SEVERNÍ ČÍNA

  C.3.1.1.  Oblast Shanxi-Chahar-Hebei:

 • Provizorní pošta v pohraniční oblasti Shanxi-Chahar-Hebei (1937-1938)
 • Provizorní vydání v Tangxian (1938)
 • Vydání správy pohraniční oblasti Shanxi-Chahar-Hebei (1945-1948)
 • Vydání poštovní správy oblasti Centrální Hebei (1946). SG neuvádí. JPS a YA uvádějí jako lokální poštu.

  C.3.1.2.  Oblast Shanxi-Hebei-Shandong-Henan:

 • Vydání protijaponské pošty v Jižním Hebei (1941). SG a JZ neuvádějí.
 • Vydání komunikačního centra v pohraniční oblasti Shanxi-Hebei-Shandong-Henan (1942-1944)
 • Vydání poštovní správy pohraniční oblasti Shanxi-Hebei-Shandong-Henan (1946-1947)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jižní Hebei (1947-1948)
 • Vydání komunikačního centra v pohraniční oblasti Hebei-Shandong-Henan (1945)
 • Provizorní vydání poštovní správy oblasti Hebei-Shandong-Henan (1946)

  C.3.1.3.  Oblast Hebei-Chahar-Rehe-Liaoning:

 • Vydání pro oblast Hebei-Chahar-Rehe-Liaoning (1948). SG a YA neuvádějí.
 • Vydání poštovní správy oblasti Východní Hebei (1946-1949)
 • Vydání pro oblast Hebei-Rehe-Chahar (1948). SG neuvádí.

  C.3.1.4.  Oblast Shanxi-Suiyuan:

 • Vydání poštovní správy oblasti Shanxi-Suiyuan (1946-1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Suiyuan - Inner Mongolia (1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jižní Shanxi (1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Severozápadní Shanxi (1949)

  C.3.1.5.  Oblast severní Číny:

 • Vydání poštovní správy severní Číny (1949)
 • Lokální pošta Taihang (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Taiyue (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Xinxiang (1949). SG a SDC neuvádějí.
 • Vydání poštovní správy oblasti Hebei (1949). JPS a YA uvádějí jako balíkové známky vydané v Tientsinu.

  C.3.2.  VÝCHODNÍ ČÍNA

  C.3.2.1.  Oblast Shandong:

 • Vydání poštovního úřadu v Qinghe (1941). SG neuvádí.
 • Vydání generálního ředitelství pošt v Shandong (1942-1946)
 • Vydání poštovní správy v Binhai (1944). Samostatně uvádí pouze JPS. SG, YA a SDC uvádějí pod oblastí Shandong.
 • Vydání poštovní správy oblasti Shandong (1946-1949)
 • Vydání poštovní správy v Jiaodong (Východní Shandong)(1942-1944)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jiaodong (1947)
 • Vydání poštovní správy v Bohai (1942). Uvádí pouze JPS.
 • Vydání poštovní správy oblasti Bohai (1946-1949)
 • Lokální pošta Rizhao (1945). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yexian (1945). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Penglai (1945). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yantai (1945). Uvádí pouze SDC.

  C.3.2.2.  Centrální oblast východní Číny:

 • Povstalecké vydání v Tsingpu (1938). Uvádí pouze YA.
 • Vydání komunikačního centra v Huainan (1942-1944)
 • Vydání komunikačního centra v západní části Jinpuské železnice (1943). SG neuvádí.
 • Vydání komunikačního centra v Janfu (1944)
 • Vydání komunikačního centra v Suzhong (Centrální Jiangsu) (1942-1945)
 • Vydání komunikačního centra 5.subdistriktu v Centrálním Jiangsu (1944). SG uvádí pod oblastí Centrální Jiangsu.
 • Vydání komunikačního centra v Centrálním Anhui (1945)
 • Vydání pro poštovní distrikt 005 (Yanfu) (1945)
 • Vydání komunikační sekce úřadu pro centrální oblast východní Číny (Suwan) (1946)
 • Vydání poštovní správy pohraniční oblasti Jiangsu-Anhui (Suwan) (1946)
 • Lokální pošta Dongtai (1946). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Guoyang (1946). SG neuvádí.
 • Vydání poštovní správy oblasti Severní Jiangsu (Subei) (1947). SG zahrnuje pod Jiangsu-Anhui.
 • Vydání generálního ředitelství komunikací v oblasti Centrální Jiangsu (Suzhong) (1947). SG zahrnuje pod Jiangsu-Anhui.
 • Vydání správy pošt a telekomunikací centrální oblasti východní Číny (Huazhong) (1948-1949). SG zahrnuje pod Jiangsu-Anhui.
 • Vydání správy pošt a telekomunikací centrální oblasti východní Číny pro 1.subdistrikt (1948). SG zahrnuje pod Jiangsu-Anhui.

  C.3.2.3.  Oblast východní Číny:

 • Vydání generálního ředitelství pošt východní Číny (1949-1950)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jižní Jiangsu (1949). SG uvádí pod oblastí Jiangsu.
 • Vydání poštovní správy oblasti Jiangsu (1949). JPS vede jako lokální poštu.
 • Vydání poštovní správy oblasti Zhejiang (1949). JPS vede jako lokální poštu.
 • Vydání poštovní správy oblasti Severní Anhui (Jianghuai) (1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jižní Anhui (1949)
 • Provizorní vydání v Tunxi (1949). Samostatně uvádí pouze SDC. SG neuvádí, ostatní zahrnují pod Jižní Anhui.
 • Lokální pošta Liuan (Západní Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Sujiabu (Západní Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Shouxian (Západní Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Zhengyangguan (Západní Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Fengtai (Anhui) (1949). SG uvádí pod oblastí Západní Anhui.
 • Lokální pošta Wangjiang (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Anqing (Anhui) (1949). SG uvádí pod oblastí Severní Anhui.
 • Lokální pošta Taiping (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Tongcheng (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Huoshan (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Schucheng (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Lujiang (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Taihu (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Susong (Anhui) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Longxi (Fujian) (1949). SG neuvádí.

  C.3.3. SEVEROZÁPADNÍ ČÍNA

  C.3.3.1.  Oblast Shenxi-Gansu-Ninxia:

 • Vydání poštovní správy pohraniční oblasti Shenxi-Gansu-Ningxia (1946-1949)

  C.3.3.2.  Oblast severozápadní Číny:

 • Vydání poštovní správy severozápadní Číny (1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Shaanxi (1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Severní Shaanxi (1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jižní Shaanxi (1949)
 • Lokální pošta Fufeng (Shenxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Huaxian (Shenxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Weinan (Shenxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Qishan (Shenxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Luoyang (Shenxi) (1949). Uvádí pouze SDC, JZ pod názvem lidová pošta.
 • Vydání poštovní správy oblasti Gansu-Ningxia-Qinghai (1949)
 • Lokální pošta Tianshui (Gansu) (1949). SG uvádí jako vydání pro oblast Gansu.
 • Lokální pošta Huating (Gansu) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Minxian (Gansu) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Wudu (Gansu) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yinchuan (Ningxia) (1949). SG uvádí jako vydání pro oblast Ningxia.
 • Lokální pošta Xining (Qinghai) (1949). SG neuvádí.
 • Vydání poštovní správy oblasti Xinjiang (1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Yili-Tacheng-Artai (1949)

  C.3.4.  SEVEROVÝCHODNÍ ČÍNA

  C.3.4.1.  Oblast severovýchodní Číny:

 • Lokální vydání pro Manchuri a Hulan (1932). Během obsazení Manchuri a Hulan jednotkami generála Soo Ping Wena, podporovaného Sověty, byly ukořistěné mandžuské známky z prvního vydání přetištěny čtyřmi čínskými znaky ve významu Čínská poštovní správa. Některé z těchto známek byly skutečně poštovně použity.
 • Vydání generálního ředitelství pošt severovýchodní Číny (1946-1949)
 • Vydání poštovní správy oblasti Andong (Východní Liaoning) (1945-1947)
 • Vydání poštovní správy oblasti Liaoning (1946-1947).(Kerr 165/1-24).
 • Vydání poštovní správy oblasti Jižní Liaoning (1948). SG neuvádí.
 • Vydání poštovní správy oblasti Yanbian (1946). SG neuvádí.
 • Vydání správy pošt a telekomunikací oblasti Ximan (1946)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jijiang (1946). SG a YA zahrnují pod oblast Ximan.
 • Vydání poštovní správy oblasti Harbin (1946). SG uvádí pouze dvě emise (Kerr 54/14-17,22-25), YA a JZ emisi navíc (Kerr 54/18-21), JPS ještě další emisi (Kerr 54/10-13).
 • Vydání pro Západní Liaoning (Rehe) (1945). SG neuvádí. JZ a YA uvádějí jako lokální poštu Suizhong (Kerr 121/1-14 mimo 2,6,7,9), JPS sem dále přiřazuje lokální poštu Chengde (Kerr 23/1-5).
 • Lokální pošta Shuangcheng (Heilongjiang) (1946). SG uvádí pod názvem Heilongjiang (Kerr 184/57-60).
 • Lokální pošta Bei´an (1946). Uvádí pouze SDC a JPS (Kerr 160/7-8,9-16).
 • Lokální pošta Bayan (1946). Uvádí pouze JPS (Kerr 155/1-2).
 • Lokální pošta Heihe (1946). Uvádí pouze SDC.
 • Lokální pošta Jiamusi (1946). Uvádí pouze SDC.
 • Lokální pošta Suining (1946). Uvádí pouze SDC.
 • Lokální pošta Keshan (1946). Uvádí pouze JPS (Kerr 102/24-25).
 • Lokální pošta Hailar (1946). Uvádí pouze JPS (Kerr 49/10).

  C.3.4.2.  Oblast Port Arthur a Dairen (Luda):

 • Vydání poštovní správy oblasti Liaoning (1946)
 • Vydání poštovní správy oblasti Luda (1946-1947)
 • Vydání správy pošt a telekomunikací oblasti Guandong (1947-1949)
 • Vydání správy pošt a telekomunikací oblasti Luda (1949-1950). YA uvádí dohromady s předchozím vydáním.

  C.3.5.  CENTRÁLNÍ A JIŽNÍ ČÍNA

  C.3.5.1.  Oblast centrální planiny:

 • Vydání správy komunikací oblasti Západní Henan (1948)
 • Vydání poštovní správy oblasti Zhongzhou (1948)
 • Vydání poštovní správy oblasti Zhongyuan (1949)

  C.3.5.2.  Oblast centrální Číny:

 • Vydání pro lidové pošty centrální Číny (1949-1950)
  SG tato vydání uvádí pod názvem Hubei. JPS a JZ je dále člení na vydání poštovní sekce komunikačního departmentu vojenské kontrolní komise ve Wuhan a na vydání poštovní správy oblasti centrální Číny.
 • Vydání poštovní správy oblasti Henan (1949-1950)
 • Vydání poštovní správy oblasti Jiangxi (1949-1950)
 • Lokální pošta Zhengzhou (Henan) (1948-1949)
 • Lokální pošta Yunmeng (Hubei) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Guangshui (Hubei) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yingcheng (Hubei) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Shashi (Hubei) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Liling (Hunan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yujiang (Jiangxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Pingxiang (Jiangxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yichun (Jiangxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yingtan (Jiangxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Jiujiang (Jiangxi) (1949). SG uvádí pod oblastí Jiangxi.
 • Lokální pošta Ji´an (Jiangxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Wan´an (Jiangxi) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Xinfeng (Jiangxi) (1949). SG neuvádí.
 • Provizorní vydání v Shanggao (1949). Uvádí pouze SDC.

  C.3.5.3.  Oblast jižní Číny:

 • Vydání poštovní správy oblasti Guandong (1949-1950). SG uvádí pod názvem Jižní Čína.
 • Lokální pošta Shantou (Guandong) (1949). SG uvádí pod názvem Jižní Čína.
 • Provizorní vydání v Chenghai (1949). Uvádí pouze SDC.
 • Provizorní vydání v Caoan (1949). Uvádí pouze SDC.
 • Lokální pošta Hepu (1949). Uvádějí pouze SDC a YA.

  C.3.6.  JIHOZÁPADNÍ ČÍNA

 • Vydání Jihozápadní poštovní správy (Jihozápadní lidové pošty) (1949-1950)
 • Vydání poštovní správy oblasti Východní Sichuan (1949-1950)
 • Vydání poštovní správy oblasti Západní Sichuan (1950)
 • Vydání poštovní správy oblasti Guizhou (1949-1950)
 • Vydání poštovní správy oblasti Yunnan (1950)
 • Lokální pošta Suining (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Guangyuan (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Jiange (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Mianzhu (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Wushan (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Rongxian (Sichuan) (1949). SG a SDC neuvádějí.
 • Lokální pošta Guanghan (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Shifang (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Xindu (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Santai (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Mianyang (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Pengxi (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Luojiang (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Nanjiang (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Leshan (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Dawenchen (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Ziliujing (Sichuan) (1949-1950). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Neijiang (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Zizhong (Sichuan) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Shehong (Sichuan) (1950). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Beimuzhen (Sichuan) (1950). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Denyang (Sichuan) (1950). SG a YA neuvádějí.
 • Lokální pošta Yanting (Sichuan) (1950). SG a YA neuvádějí.
 • Lokální pošta Jiang´an (Sichuan) (1950). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Zhongjiang (Sichuan) (1950). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Qionglai (Sichuan) (1950). SG neuvádí.
 • Provizorní vydání v Yongchuan (Sichuan) (1950). Uvádí pouze SDC.
 • Lokální pošta Gongjing (Sichuan) (1949). Uvádí pouze SDC.
 • Provizorní vydání v Nanbu (Sichuan) (1950). Uvádí pouze SDC.
 • Lokální pošta Xichang (Xikang) (1950). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Mianning (1950). V JPS uvedeno jako lokál oblasti Xikang, v JZ jako lokál oblasti Sichuan, ostatní neuvádějí.
 • Lokální pošta Zhenyuan (Guizhou) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Taijiang (Guizhou) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Anshun (Guizhou) (1949). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Zhenning (Guizhou) (1949). SG neuvádí.
 • Provizorní vydání v Panxian (Guizhou) (1950). SG neuvádí.
 • Lokální pošta Yupin (Guizhou) (1949). Uvádí pouze SDC.

   

  D.  TAIWAN (ČÍNSKÁ REPUBLIKA)

 • Čínská republika (1949-dosud). 
  Od 2007 změna nápisu na známce na TAIWAN, posléze ustáleno na REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN).

   

  E.  OSTATNÍ POŠTY NA ÚZEMÍ SOUČASNÉ ČÍNY A TAIWANU

  E.1.  HONG KONG

 • Hong Kong - britská kolonie (1862-1941, 1945-1997)

  E.2.  MACAO

 • Macao - portugalské území (1884-1999)

  E.3.  MĚSTSKÉ POŠTY VE SMLUVNÍCH PŘÍSTAVECH

 • Shanghai (1865-1896)
 • Hankow (1893-1897)
 • Chefoo (1893-1896)
 • Chungking (1893-1895)
 • Chinkiang (1894-1895)
 • Ichang (1894-1896)
 • Kewkiang (1894-1896)
 • Wuhu (1894-1897)
 • Amoy (1895-1896)
 • Foochow (1895-1896)
 • Nanking (1896-1897)
 • Tientsin (1896-1897). Dle SG jde o bogus.

  E.4. ZAHRANIČNÍ POŠTY A PRONAJATÁ ÚZEMÍ V ČÍNĚ

 • Francouzské poštovní úřady v Číně (1894-1922)
 • Německé poštovní úřady v Číně (1894-1922)
 • Wei Hai Wei (území pronajaté V.Británii, 1898-1899)
 • Kiaochow (území pronajaté Německu, 1898-1918)
 • Ruské poštovní úřady v Číně (1899-1920)
 • Vvydání ruského poštovního úřadu v Charbinu (pro východočínskou železnici, 1920)
 • Japonské poštovní úřady v Číně (1900-1919)
 • Indické expediční jednotky v Číně (1900-1922)
 • Provizorní vydání německého poštovního úřadu v Foochow (1900)
 • Provizorní vydání německého poštovního úřadu v Tientsin (1900)
 • Kiaochow - vydání německého poštovního úřadu v Tsingtao (1900)
 • Provizorní vydání francouzské pošty pro Shanghai (1900, 1903)
 • Provizorní vydání francouzské pošty pro Peking (1901, 1903)
 • Britská železniční správa (na železnici Peking-Tientsin-Shanghaikwan, 1901)
 • Fr.Indočínská pošta - Canton (1901-1919)
 • Fr.Indočínská pošta - Hoihow (1901-1919)
 • Fr.Indočínská pošta - generální vydání (1902-1905)
 • Fr.Indočínská pošta - Chungking (1903-1919)
 • Fr.Indočínská pošta - Mongtze (1903-1919)
 • Fr.Indočínská pošta - Pakhoi (1903-1919)
 • Fr.Indočínská pošta - Yunnanfu (Kunming) (1903-1919)
 • Kwangchow (území pronajaté Francii, 1906-1942)
 • Kwangchow - vichystické vydání (1941-1944)
 • Britské poštovní úřady v Číně (1917-1927)
 • Italská pošta - Peking (1917-1919)
 • Italská pošta - Tientsin (1917-1921)
 • Poštovní agentura USA ve Shanghai (1919-1922)
  Další v Číně působící zahraniční pošty (např. rakousko-uherská či belgická) používaly známky mateřských zemí.
 • Shanghai Light Horse - privátní pošta (1922)

  E.5.  TIBET

 • Tibet (nezávislý stát, 1912-1950)

  E.6.  JAPONSKÁ OKUPACE ČÍNY

 • Mandžusko (loutkový stát, 1932-1945)
 • Mengkiang (1941-1945)
 • Shanghai a Nanking (1941-1945)
 • Severní Čína - Honan (1941-1942)
 • Severní Čína - Hopeh (1941-1942)
 • Severní Čína - Shansi (1941-1942)
 • Severní Čína - Shantung (1941-1942)
 • Severní Čína - Supeh (1941-1942)
 • Severní Čína - generální vydání (Hwa Pei) (1942-1945)
 • Kwangtung (1942-1945)
 • Hong Kong (1945)

  E.7.  REPUBLIKA VÝCHODNÍ TURKESTÁN

 • Přetiskové vydání v Yili (Kuldja) 1945
 • Přetiskové vydání v Tacheng (Chuguchak) 1945
 • Definitivní vydání 1945

   

   

  Aktualizováno 09.02.2022

   

  nahoru